header FUNNKe

- Innføring av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten

FUNNKe illustrasjon

Helsetjenesten i Nord-Norge skal bli foregangsregion for elektronisk samhandling. Pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og helsestasjoner skal i løpet av 3 år kommunisere elektronisk med fastleger og helseforetak, på kryss og tvers – effektivt og sikkert. Det overordnede målet er kvalitet og effektivitet i helsetjenesten.

Hvordan bruker jeg denne siden?

På denne siden finner du løpende informasjon om aktivitetene i prosjektet. I høyre kolonne er informasjonen sortert under tema. Under Faglige råd: Starthjelp er det samlet informative dokumenter fra kommuner om hvordan komme i gang.


KomUT nord-FUNNKe -navn på oppfølgeren av FUNNKe

FUNNKe region nord ble avsluttet ved utgangen av 2014. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å videreføre kompetansenettverket i de fem helseregionene i Norge i 2015-2017. Hver region er fra Norsk Helsenett tildelt kr 4 millioner for å videreføre arbeidet.

HURRA! 85 av 87 kommuner i REGION NORD utveksler elektroniske meldinger!

julehus 2011 004_100x56.jpg FUNNKe nådde sitt mål! Tusen takk til Geir i HN-IKT, Leif-Arne, Gro, Cathrine og Marit i helseforetaka og til alle plo- og ikt-medarbeidere i kommunene!

GOD JUL TIL ALLE VÅRE FREMRAGENDE MEDARBEIDERE OG TAKK FOR EN FANTASTISK INNSATS!

Alle Helgelandskommunene kommuniserer nå elektronisk med fastleger og med helseforetakets tre sykehusenheter

Sykehusene i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana kommuniserer nå med alle 18 kommuner på Helgeland. Bindal kommuniserer også med Namsos sykehus.Gratulerer!blomst_100x66.png

Alle 29 kommuner i Troms / Ofoten kommuniserer elektronisk med fastleger og helseforetak

blomst_100x66.png  Gratulerer! Pleie- og omsorgstjenesten i alle 29 kommunene i UNN sitt lokalsykehusområde utveksler pr 5. desember elektroniske meldinger med samarbeidspartnere i helsetjenesten.

Rapport fra KS: Gode modeller for elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren

I denne rapporten, fra KS og Norsk helsenett, kan du få kunnskap om kostnader og gevinster ved innføring av elektronisk meldingsutveksling i små kommuner. I dokumentet drøftes også implementeringsmodellene som benyttes i KomUt-prosjektet. 

Her finner du lenken til rapporten.

Brukerveiledning - Profil - revidert utgave

Harstad kommune har revidert sin veiledning i meldingsutveklsing mellom pleie- og omsorg, fastleger og helseforetak.

Mosjøen 17. juni 2014 Nettverksmøte - presentasjoner

Fra 15 kommuner på Helgeland deltok 32 personer innen helse- og IT på Nettverksmøte om "Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåking?" Mosjøen 8-17.06.14_100x133.jpg

Sommerferie - HN-IKT Lars Wikbo

Lars Wikbo ved HN-IKT har ferie. Han er å treffe igjen fra 14. juli.

Nettverksmøte Fauske 7. mai 2014

I Fauske  møtte seks av ni Salten kommuner på nettverksmøte om "Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåking". 20 personer fikk en gjennomgang av risikovurdering av meldingsovervåking, e-læringsprogram om meldingsovervåking og hvordan Lenvik og Meløy kommuner gjør dette i henholdsvis Profil og Gerica. Her finner dere presentasjonene.

Fauske: Nettverksmøte Drift og meldingsovervåking 7. mai

FUNNKe inviterer sammen med Fauske kommune til nettverksmøte om Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåking? Det blir gjennomgang av meldingsovervåking i Profil og Gerica, gjennomgang av risikovurdering av meldingsutveksling og presetasjon av et elæringsprogram. Påmelding også etter 1. mai til Anita.nystad@fauske.kommune.no.

Se vedlagte invitasjon og program.

Fauske - Rød marmor_100x75.jpg

Hjem til kaldt hus

Avisa Nordlys trykket 10. april en side 3 artikkel- Hjem til kaldt hus. Artikkelen omtaler behovet for overvåking og sikring av drift med hensyn til elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten.
 

Helgeland - Nettverksmøte 17. juni om drift og meldingsovervåking

17. juni arrangeres det nettverksmøte om drift og meldingsovervåking i Mosjøen.

Invitasjon blir sendt ut i mai til alle kommunene på Helgeland. Alle er velkommen.

Sett av datoen.
 

E-læringskurs om drift og meldingsovervåking

e-læring_100x67.jpgOnsdag 2. april lanserte FUNNKe et nettbasert kurs om drift og overvåking av elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren. Kurset er gratis og åpent tilgjengelig for alle. 

Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling

Riksrevisjonen har lagt frem en rapport/undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgsektoren. Riksrevisjonen hadde en pressemelding knyttet til denne undersøkelsen tirsdag 25 mars og her kan dere lese om Per- Kristian Foss sine uttalelser;
http://www.riksrevisjonen.no/Presserom/Pressemeldinger/Sider/ElektroniskMeldingsutveksling.aspx

 

Visma Profil 7.50

Informasjon om prosessen rundt versjon 7.50 av Profil, og kommunikasjons mot sykhus.

Fauske 7. mai: Nettverksmøte drift og meldingsovervåking

Fauske kommune, i samarbeid med FUNNKe, arrangerer nettverksmøte om drift og meldingsovervåking 7. mai.

Påmelding til anita.nystad@fauske.kommunene.no  innen 1. mai for dere som ikke allerede er påmeldt.

Risikovurderingen som skal gjennomgås finner dere her:  http://www.telemed.no/risiko-og-saarbarhetsvurdering-av-elektronisk-meldingsutveksling.5320360-164942.html

 

 

 

 

 

 

Meldingsovervåking - film om meldingenes reise

FUNKe9_100x58.jpg   Filmen illustrerer elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Filmen er en del av et e-læringskurs om overvåking av meldingsutveksling som snart er tilgjengelig på www.helsekompetanse. no

stop

Viktig - Ikke oppgrader til Profil versjon 7.50

Meldingstrafikk til sykehus stanser

Svolvær -nettverksmøte Drift og meldingsovervåking 6. februar 2014

Vågan kommune arrangerte sammen med FUNNKe nettverkskonferanse hvor 14 kommuner fra Vesterålen, Lofoten og Salten møtte med 35 deltakere.

Svolvær 6. februar 2014-2_100x75.jpg

Risiko og sårbarhetsvurdering av elektronisk meldingsutveksling

Sikkerhetsrådgiverne ved NST, Eva Henriksen og Eva Skipenes,  har utarbeidet en rapport om Informasjonssikkerhet i elektronisk meldingsutveksling med helse- og omsorgssektoren i kommunene.

I tillegg har de utarbeidet en mal for gjennomføring av en risikovurdering av egen meldingsutveksling.

Ny mastergradsoppgave i telemedisin og e-helse

Matergradsoppgave om elektronisk meldingsutveksling

Svolvær 6. februar - Nettverksmøte drift og meldingsovervåking

Svolvær_100x67.jpgVågan kommune sammen med prosjekt FUNNKe inviterer kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten til nettverksmøte om drift og overvåking av elektroniske meldinger.Møtet er åpent for alle. Påmelding til Tine.kolstad@vagan.kommune.no innen 29. januar.

AVLYSNING - nettverksmøte i Svolvær 28.11. 2013

På grunn av stormvarsler i forskjellig grad, og følgende stor usikkerhet om muligheten for å kunne komme seg til Svolvær på onsdag og torsdag, ble møtet avlyst. Det blir invitert til nytt møte i slutten av januar evt start februar. Vi håper alle påmeldte vil møte da, pluss enda noen flere.

Svolvær 22. november - Nettverksmøte drift og meldingsovervåking

Vågan kommune inviterer sammen med FUNNKe til nettverksmøte. Møte er åpent for alle. Kommuner i Vesterålen, Lofoten og Salten har fått invitasjon tilsendt.

Svolvær_100x67.jpg

Prosjekt FUNNKe får Samhandlingsprisen 2013

Kommunikasjonen blir mer effektiv, tryggere og bedre fordi prosjekt FUNNKe bidrar til at helseopplysninger kan utveksles elektronisk, argumenterer juryen for

Samhandlingsprisen 2013.

OSO pris- FUNNKe okt 13_100x151.jpg

Tromsø 10. oktober - Nettverksmøte drift og meldingsovervåking

Tromsø 10. okt 13_100x75.jpg

På møtet deltok 38 personer fra 17 kommuner i Troms-Ofoten, fra HN-IKT og fra NST.

Deltakerne fikk en inngående gjennomgang av hva som må overvåkes i meldingstrafikken og hvordan dette bør gjøres ved sikkerhetsrådgiver Eva Henriksen, NST.

Kommunene Lenvik, Balsfjord, Harstad og  Skånland samt HN-IKT delte sine kunnskaper og erfaringer.

Tromsø 10. oktober - Nettverksmøte drift og meldingsovervåking

FUNNKe inviterer kommunene i Troms og Often til møte om meldingsovervåking. Disse kommunene benytter Profil journalsystem. Møtet er åpent for alle interesserte.Se program for påmelding

Buypass

OPPDATERT - Visma Link - problemer etter sertifikatbytte ved sykehusene i Helse Nord

Nye rotsertifikater og en hotfix fra Microsoft må kjøres for å takle ny sertifikatstruktur.

Prosjektrapport delprosjekt FUNNKe i UNN

Prosjektrapport for delprosjekt FUNNKe i UNN beskriver innføringen av elektronisk meldingsutveksling mellom UNN og kommunene.

Prosjektrapport Delprosjekt FUNNKe i UNN (2).pdf

Meldingsutveksling september 2013 - status

Pr september kommuniserer pleie- og omsorg med fastleger i 40 kommuner. 14 av disse kommunene kommuniserer også med helseforetak.

Elektronisk utskrivningsprosedyre fra helseforetak til pleie- og omsorg

UNN har laget en kortversjon på en side som illustrerer prosedyren ved utskrivning av pasient til pleie- og omsorg i kommunen.

Innføring av PLO meldinger i helseforetak

UNN gjennomførte høsten 2012 en opplæring i bruk av meldingsutveksling ved alle sengeposter i UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik. Pleie- og omsorgstjenesten i 14 kommuner kommuniserer pr 4. september med UNN.

 

Stat2q_100x77

Statistikk 2. kvartal 2013

Statistikken viser fin stigning på kommunesiden mot legekontor.

Profil - meldingsutveksling med fastleger og helseforetak

Harstad kommune har revidert sitt opplæringsskriv om bruk av elektroniske meldinger mellom pleie- og omsorg, fastlege og helseforetak.

Her finner du dokumentet.

Debattinnlegg i Dagens Medisin

FUNNKe har fulgt den offentlige debatten om IKT bruk i helsetjenesten. Her er vårt innspill.

Sandnessjøen -Nettverksmøte 29. mai - Drift og meldingsovervåking

16 kommuner på Helgeland møtte til nettverksmøte om Hvordan komme igang og Hvordan sikre drift og meldingsovervåking.

Harstad - Nettverksmøte 7. mai 2013

Harstad kommune inviterte kommunene i regionen til nettveksmøte om elektronisk meldingsutveksling. 14 personer fra kommunene Evenes, Tjeldsund, Skånland, Kvæfjord, Dyrøy  og Harstad møtte.

Statistikk 1. kvartal 2013

Litt fremgang
Meldingstrafikken har siden 4. kvartal 2012 økt med 7%.

Brukerveiledninger for Profil fra Lenvik kommune

Lenvik har revideret sine brukerveiledninger for elektronisk meldingsutveksling i Profil

Stor elektronisk meldingsaktivitet i nord

Tall fra meldingstelleren til Norsk Helsenett i januar og februar 2013, viser at region nord sender 3-4 ganger så mange elektroniske meldinger til og fra helseforetak pr innbygger, enn hva som sendes i de øvrige helseregionene.

ProfdocVision - Feil visning av medikamentstyrke i PLO melding

Visning av meldinger som inneholder medikantopplysninger fra ProfDoc Vision, innholder feil i medikamentstyrken.

SystemX - Status PLO-meldinger

Ny oppdatert informasjon om SystemX sin godkjenningsprosess på PLO-meldinger.

Alta - nettverksmøte 21. februar 2013

Alta kommune i samarbeid med FUNNKe arrangerte nettverksmøte om Drift og Meldingsovervåking og Hvordan komme i gang for 50 personer fra 16 kommuner i Finnmark og Nord-Troms.

NHN KomUt- nettside

Programmet Meldingsutbredelse er nå klare med en ny webside som tar sikte på å gjøre tilgangen på informasjon litt enklere for brukerne.

NHN KommUt- nettside

Programmet Meldingsutbredelse er nå klare med en ny webside som tar sikte på å gjøre tilgangen på informasjon litt enklere for brukerne.

CosDoc: Rutiner fra Sandefjord kommune

Sandefjord kommune har gitt oss lov å legge ut noen av deres rutiner ved bruk av CosDoc.

Meldinger fra PLO til PLO

Tromsø og Lenvik har testet dette ut med profil. Det samme har kommunene i HALD samarbeidet gjordt med CoDoc.

Drift og meldingsovervåking: Risikovurdering

Gode arbeidsrutiner for dette arbeidet er påkrevet. Risikovurdering av meldingsutveksling i Helse Nord

Søknadsskjema FUNNKe: tilskudd utbetalt enten i 2012 eller i 2013

Prosjekt FUNNKe inviterer kommunene i region nord til å søke om tilskudd i 2012 eller i 2013. Tilskuddet er på kr 50 000. Forpliktelsen ved å motta tilskudd er at kommunen vedtar at arbeide med å iverksette elektronisk utveksling av helseopplysninger starter opp.

Ny veileder for utbredelse av elektroniske meldinger i helsesektoren -Vestlandsheftet

Vestlandsløftet er i likhet med FUNNKe en kompetanse-organisasjon som skal ivareta utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren.

InfoDoc

InfoDoc - Leverer EPJ til Helsestasjoner

InfoDoc kan informere om at de leverer EPJ for helsestasjoner, samt litt nyttige tips.

Norsk Helsenett arrangerte kurs - KOMPIS 23. og 24. januar i Tromsø

NHN arrangerte kurs for 12 kommuner i region nord i bruk av kompetanseprogram for informasjonssikkerhet.

Påminnelse: Kurs om informasjonssikkerhet

Norsk Helsenett tilbyr kurs om informasjonssikkerhet i region nord 23. og 24. januar 2013.
Klaussen

Ny teknisk rådgiver i FUNNKe

Helse Nord IKT har fått en ny rådgiver, Geir Klaussen, inn i FUNNKe-prosjektet.

Veileder for implementering av PLO meldinger mellom helseforetak og kommuner

Akershus universitetssykehus HF har utarbeidet veilederen i et samhandlingsprosjekt med 20 kommuner i Romerike og Follo.

Stortingsmelding nr. 9 Digitale tjenester i helse og omsorgssektoren

"Èn innbygger - èn journal" om fremtidens visjoner og målsettinger

Brukerveiledning: Samarbeid med legevakt, reseptbestilling og bruk av meldinger i profil

Lenvik kommune har laget brukerveiledning for samhandling med legevakt, for reseptbestilling og revideret brukerveiledning for bruk av meldinger i profil.

Brukerveiledning: PLO meldinger mot helseforetak og rydding i profil

Narvik kommune har revidert sin beskrivelse av bruk av PLO meldinger mot helseforetak. De har også revidert beskrivelsen av hvordan rydde teksten i profil slik at innholdet i meldingsutvekslingen blir korrekt.

Drift og meldings- overvåking - nettverksmøte på Finnsnes 8.11.12

Lenvik kommune inviterte til møte. Seksten kommuner deltok, totalt ca 30 personer. Kommunene Alta, Tromsø, Lenvik og HN IKT presenterte sine erfaringer og ga sine anbefalinger til kommunene Bardu, Balsfjord, Dyrøy, Berg, Karlsøy, Nordreisa, Narvik, Harstad, Målselv og Tyssfjord/Hamarøy/Steigen/Ballangen.

Rapport fra NHN: Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten

Norsk Helsenett presenterer en kartlegging av status for meldingsutbredelse i kommunene pr oktober 2012. 26% av kommunene i Norge har meldinger mellom PLO og fastlege i produksjon eller i test. I region nord har 20% av kommunene meldinger i produksjon, kommuner som tester meldingene er ikke tatt med.

Orkdalsregionen - e- meldinger

Orkdalsregionen har etablert en e-meldingsgruppe med egen nettside hvor de legger ut nyttig informasjon.
Her finnes mye informasjon for kommuner som bruker Gerica som EPJ i pleie- og omsorgstjenesten.

Prosjekt FUNNKe 2010-2014

Styringsgruppen for FUNNKe vedtok i møte 14. september at prosjektet forlenges til ut 2014.

Elektronisk samhandling - litt morro

Ove Nordstokke har lekt seg med elektronisk meldingsutveksling og tilgangsstyring.
Se videoene som ligger på Youtube

Norsk Helsenett - varsling om prisendring fra 2013

I brev til kommunene som er tilknyttet helsenettet, varsles prisendring fra 1. januer 2013

Harstad: Meldings- utveksling PLO - sykehus

Harstad PLO har laget en kortfattet oversikt om alt du trenger å vite om meldingsutveksling mellom PLO (Profil) og sykehus. Se vedlegg.

Meldingsutveksling PLO - fastlege - veileder fra Alta

Alta kommune har revidert sin: Forenklet Brukerveiledning for meldingsutveksling i Profil.
Se vedlegg

SystemX - Status PLO-meldinger

Dette er status for PLO-meldinger for SystemX pr. oktober 2012.
HN-IKT_logo

Helse Nord IKT tilbyr ikke overvåking av meldingstjenere

HN-IKT kan pr i dag ikke tilby overvåking av elektronisk meldingstrafikk.

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

En sikker utveksling av elektroniske helseopplysniner krever god kontroll og overvåking.

Nasjonalt meldingsløft (MIK) - sluttrapport

Helsedirektoratet har sammen med involverte aktører i sektoren utarbeidet vedlagte sluttrapport for Nasjonalt meldingsløft som beskriver målsettinger, organisering, resultater og utfordringene i programmet og dets delprosjekter.

UNN Harstad kommuniserer med Harstad kommune/PLO

UNN Harstad fikk i september opplæring i bruk av meldingsutveksling. Nå sender sykehuset og Harstad kommunene PLO meldinger til hverandre.

Rapport fra KS - Elektronisk meldingsutveksling

Elektronisk utveksling av helseopplysninger er avgjørende for gjennomføringen av samhandlingsreformen.
Vedlagte rapport fra KS omhandler gevinster og kostnader.

Hammerfest - nettverksmøte 4. september 2012

Hammerfest kommune inviterte sammen med FUNNKe til møte om "Hvordan komme igang?". Loppa, Måsøy, Kautokeino og Alta kommuner møtte fram.

Statistikk 2. kvartal 2012

Statistikken for andre kvartal 2012 er publisert.
HN-IKT_logo

InfoDoc Plenario – Manglende opplysninger i meldingen "Helseopplysninger til Lege"

Rana Kommune har oppdaget en feil i visningen i InfoDoc Plenario i meldingen «Helseopplysninger til lege».
HN-IKT_logo

Organisasjonsnummer i elektronisk meldingsutveksling

Hva gjør man når legekontoret benytter seg av organisasjonsnummeret PLO skal benytte?
HN-IKT_logo

Ferieavvikling HN-IKT

Seksjon for Integrasjon og Samhandling avvikler ferie.

Tjeldsund bro - nettverksmøte 18. juni 2012

ETS kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland inviterte til nettverksmøte om FUNNKe.

Tjenesteavtale nr 9 - Samhandling om IKT-løsninger lokalt

Samarbeidsorganet for kommunene i Troms-Ofoten og UNN (OSO) har vedtatt tjenesteavtale nr 9 "Om IKT-løsninger lokalt"

Nordreisa - Nettverksmøte 7. juni 2012

Nordreisa kommune inviterte sammen med FUNNKe, kommunene i Nord-Troms til seminar om "Hvordan komme igang?"

Vårsamling Svolvær 15. mai 2012

Meldingsløftet i Lofoten inviterte kommunene i regionen til erfaringsutveksling om elektronisk meldingsutveksling.

HOD/HDir: Helse- konferansen 8. og 9. mai

Prosjekt FUNNKe ble presentert på Torget sammen med flere andre prosjekter. Torget var åpent for deltakerne på konferansen.

Statistikk 1. kvartal 2012

Statistikken for første kvartal 2012 er publisert.
HN-IKT_logo

e-Resept innføres i Nord-Norge

eResept innføres i disse dager i Nord-Norge, og skal innføres i fortløpende fra og med tirsdag 8/5 i region Nord.
HN-IKT_logo

Kommunikasjonsproblemer mellom CosDoc og ProfDoc Vision

Det er oppdaget en feil i import av PLO-meldinger fra CosDoc inn i ProfDoc Vision. CGM lover en retting av dette i løpet av mai 2012.

Tysfjord, Hamarøy, Steigen og Ballangen kommuner har gått sammen i ett prosjekt

Hensikten er å etablere elektronisk informasjonsutveksling mellom legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner.

Nettverksmøte på Fauske 28. mars 2012

Samarbeidskommunen Fauske inviterte til møte. Totalt tolv personer fra helse og IKT tjenesten i Fauske, Sørfold, Beiarn, Saltdal og Gildeskål kommuner møtte fram.

Harstad kommune utveksler elektroniske helseopplysninger - status mars 2012

Harstad kommune har evaluert piloteringen som har foregått fra desember. Denne var vellykket, og stadig flere legekontor og flere enheter i pleie og omsorg deltar.

Status elektronisk meldingsutveksling: Helsedirektoratet for Norge - FUNNKe for region nord

Helsedirektoratet har ved en spørreundersøkelse i januar 2012 kartlagt status for arbeidet med iverksetting av elektronisk meldingsutveksling i kommunene. Tilsvarende tall for region nord pr mars 2012 presenteres.

FUNNKe Meldingsløftet Lofoten

Melding følger - rett informasjon til rett tid!
Nyhetsbrev fra kommunene Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan.

Elektronisk utveksling av helseopplysninger - utbredelse til alle kommuner i Norge

På www.regjeringen.no redegjøres for hvordan melidingsutveksling skal utbres til alle kommuner og helseforetak i hele landet.

Bardu kommune kommuniserer elektronisk fra 5. mars

Meldingsutveksling mellom legekontoret og pleie- og omsorgstjenesten har startet opp. Alt fungerer bra og alle parter er godt fornøyd.

– Et steg i riktig retning

Meldingsutveksling er avgjørende i samhandlingsreformen, viser en ny KS-rapport. – Dette bekrefter det vi i NST har visst lenge, sier prosjektleder Gerd Ersdal.

Dyrøy kommune kommuniserer nå elektronisk med UNN

UNN har mandag 6. mars for første gang samhandlet elektronisk med pleie- og omsorgstjenesten i Dyrøy kommune. Kommunen kan nå ta i mot elektroniske epikriser og Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO meldinger)